duminică, 25 iulie 2010

Octavian

La 7 mai 1938, în jurul orei 14,15, se stingea, la Castelul de la Ciucea, poetul naţional Octavian Goga. Moartea lui se datora dispoziţiei criminale date de morganaticul rege Carol al II-lea şefului serviciilor secrete ale României de a-l otrăvi. În felul acesta a înţeles acest rege de tristă amintire să curme o viaţă plină de cutezanţă şi luptă, de dăruire pentru cauza naţională şi de sacrificiu pentru interesele poporului român. Octavian Goga n-a fost un om oarecare. El a înscris pagini nepieritoate în istoria poeziei, dramaturgiei şi publicisticii româneşti. Prin forţa verbului său a încurajat lupta românilor ardeleni pentru făurirea idealului multisecular de unitate naţională, a fost un reazăm soldaţilor români care la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz dădeau o nouă şi uluitoare dovadă a dragostei lor faţă de pământul sfânt al patriei.

Ca ziarist, Octavian Goga a fost deopotrivă observatorul atent, riguros şi critic al vieţii social-politice, cât şi condeierul neînduplecat şi neînfricat angajat cu toată energia şi forţa talentului său, în lupta politică. El n-a putut fi înfrânt sau descurajat de amenzile sau anii grei de temniţă cu care l-au răsplătit autorităţile dualiste, iar mai târziu de linşajul mediatic la care a fost supus. Paginile publicistice semnate de Octavian Goga rămân de aceea un model estetic şi de autentică trăire.

Contemporanii, care l-au numit pe rând "poetul pătimirii noastre" sau "poeta vates" au fost, totodată, nevoiţi să recunoască şi excepţionalul şi greu de egalat talent de orator al lui Octavian Goga. El este, pe drept, situat între marii deţinători ai artei elocinţei ca Delavrancea, Take Ionescu sau Nicolae Titulescu. Nu o dată intervenţiile sale de la tribuna Camerei Deputaţilor, a Academiei Române, la întâlnirile cu tineretul şi studenţii au impresionat prin bogatul conţinut intelectual, cutezanţa abordărilor sau forţa de necontestat a argumentelor.

Octavian Goga a dat strălucire şi discursurilor parlamentare, intervenţiile sale fiind adevărat bijuterii ale genului.

Niciun comentariu: