sâmbătă, 14 august 2010

Eşekliğimiz ve gerçekliğimiz...


: Eşekliğimiz ve gerçekliğimiz... Antires Mansur|
Yönetilen sürü, yöneten çoban
Fayda etmez ğayretin çaban
Çeken öküz, çektiği karasaban
Ho de gitsin, oha de dursun

Yaz gelecek de, yeşerir yonca Az bile gelir de çekilenler bunca Memlekette eşeklik baki kalınca Ço de yürüsün, çüş de dursun

Eşekleri çalıştır, atları yemle
Binilmeye alıştır, tayları gemle
Yükü eşekle, düğünleri senle
Deh de yürüsün, hop de dursun

Binilen o olur, binen insan
Çüş'le, oha'yla bilinir lisan
Geri kalınca idrakla izan
Kaşındıkça kaşı tımarlansın

Eşekliğin yerini makina aldı
İnsanlığı ezip çarkına aldı
Antires'te artık farkına vardı
Start de başlasın,stop de dursun

Antires Mansur

Niciun comentariu: